Επικοινωνία

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών μας βοηθάει να προτείνουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.