Επικοινωνία

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου για το ακίνητο σας, διαμέρισμα ή οικόπεδο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, είναι απαραίτητη για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου.