Επικοινωνία

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, από τον αρχικό έλεγχο οικοδομησιμότητας έως την τελική έκδοση της άδειας.

Όλες οι απαιτούμενες μελέτες πραγματοποιούνται από την ομάδα των μηχανικών μας οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν την επίβλεψη της κατασκευής για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα.