Επικοινωνία

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καλύπτουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα χρειάζεται άδεια λειτουργίας, καταστήματα ή γραφεία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον χρόνο έκδοσης της άδειας για την άμεση έναρξη των εργασιών.