Επικοινωνία

Άδεια δόμησης

Οι περιπτώσεις που απαιτείται άδεια δόμησης είναι οι εξής: Κατεδάφιση κατασκευών.Εξαιρούνται οι κατεδαφίσεις λόγω επικινδυνότητας και οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, οι οποίες γίνονται με πιο συνοπτικές διαδικασίες. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες των συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων, με σκοπό τη δόμηση. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους. Κατασκευή πισίνας. Αλλαγή χρήσης, σε […]

Πρόγραμμα Εξοικονομώ Aυτονομώ

To πρόγραμμα «εξοικονομώ αυτονομώ», είναι μια ιδιαίτερα γνωστή διαδικασία, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας στο σπίτι, αλλά και την έξυπνη διαχείριση. Αποτελεί μια επένδυση η οποία θα συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών σας, παρέχοντας παράλληλα μια υψηλού επιπέδου ενεργειακή αναβάθμιση. Επιπλέον, μια ενεργειακή αναβάθμιση, αυτόματα αυξάνει […]